Llibres

Vertigen

Andreas és un periodista grec que ha patit en la pròpia pell la solsida del seu país i el tancament de la televisió pública…