Pol铆tica de privacitat

1. Dades relatives del responsable


聽聽– Entitat: SEMBRA LLIBRES COOOP. V
聽聽– CIF : F98612583
聽聽– Direcci贸 de l’entitat: C/ REAL DE GANDIA, 3 BAIX ESQ. – (46020) VAL脠NCIA
聽聽– Email de l’entitat: sembra@sembrallibres.com


2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecci贸 de Dades i la Llei org脿nica 3/2018 de Protecci贸 de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relaci贸 que tingui amb nosaltres, en SEMBRA LLIBRES COOOP. V tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les seg眉ents finalitats:

-Compra/venda de material
-Enviament d’informaci贸 comercial de l’entitat mitjan莽ant correu postal, correu electr貌nic o altres
-Gesti贸 comptable, administrativa, de facturaci贸 i gesti贸 de cobraments.
-Realitzaci贸 de cobrament mitjan莽ant TPV
-Realitzar demanats
-Servei postvenda i fidelitzaci贸
-Tramitaci贸 de pressupostos
-Informaci贸 procedent de Cookies
-Tractament de dades per a garanties i devolucions.

3. Pla de conservaci贸 de dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relaci贸 contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol路liciti la seva supressi贸, aix铆 com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimaci贸

La base legal para el tractament de les seves dades radica per:聽

      • Consentiment inequ铆voc聽

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els seg眉ents suposats:

Bancs i entitats financeres
Gestoria/Assessoria
Entitats inform脿tiques de manteniment de programari i maquinari.

6. Drets

T茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si en SEMBRA LLIBRES COOOP. V estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Aix铆 mateix, t茅 dret d’acc茅s a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la聽rectificaci贸聽de les dades inexactes o, en el seu cas, sol路licitar la seva聽supressi贸 quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.聽En determinades circumst脿ncies, podr脿 sol路licitar la聽limitaci贸 del tractament聽de les seves dades, i en aquest cas 煤nicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumst脿ncies i per motius relacionats amb la teva situaci贸 particular, podr脿 exercir el dret de聽oposici贸聽al tractament de les seves dades.聽SEMBRA LLIBRES COOOP. V聽deixar脿 de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aix铆 mateix, pot exercir el dret a la聽portabilitat聽de les dades, aix铆 com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que aix貌 afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer 煤s de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a trav茅s dels enlla莽os habilitats que trobar脿 a continuaci贸:莽

Per a exercir el seu dret de聽Acc茅s聽faci clic聽aqu铆
Per a exercir el seu dret de聽Rectificaci贸聽faci clic聽aqu铆
Per a exercir el seu dret de聽Supressi贸 (Oblit)聽faci clic聽aqu铆
Per a exercir el seu dret de聽Limitaci贸 del Tractament聽faci clic聽aqu铆
Per a exercir el seu dret de聽Oposici贸聽faci clic聽aqu铆
Per a exercir el seu dret de聽Portabilitat聽faci clic聽aqu铆

Alternativament, tamb茅 pot dirigir-se a nosaltres mitjan莽ant correu postal a la seg眉ent adre莽a: C/ EL REAL DE GANDIA, 3 BAIX ESQ. – (46020) VAL脠NCIA adjuntat una fotoc貌pia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informaci贸 possible sobre la seva sol路licitud: Nom i cognoms, adre莽a de correu electr貌nic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol路licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades i altres organismes p煤blics competents per a qualsevol reclamaci贸 derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Pol铆tica de galetes

Per a con猫ixer les galetes que utilitzem en la nostra p脿gina, recordi que pot accedir a la nostra Pol铆tica de Galetes en el seg眉ent enlla莽.

Subscriu-te al butllet铆 de SEMBRA per estar al corrent de les nostres novetats, propostes i activitats.