Avís legal

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del que és titular SEMBRA LLIBRES COOP. V. La navegació pel lloc web de SEMBRA LLIBRES COOOP. V atribueix la condició d’usuari al mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de tota i cadascuna de les diposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè està obligat a fer un ús correcte del lloc web en conformitat a les lleis, bona fe, l’ordre públic, els usis del trànsit i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant de SEMBRA LLIBRES COOP. V. o davant de tercers, de qualsevol dels danys i prejudicis que pogueren causar-li com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.

2. Identificació i comunicacions  

SEMBRA LLIBRES COOOP. V,  en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, se li informa que:
El seu nom social és: SEMBRA LLIBRES COOOP. V
El seu CIF  és: F98612583
El seu domicili fiscal és: C/ REAL DE GANDIA, 3 BAIX ESQUERRA – (46020) VALÈNCIA
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat. Totes les notificacions i comunicacions que realitze amb  SEMBRA LLIBRES COOOP. V es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzen pels mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d’accés i utilització 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, SEMBRA LLIBRES COOOP. V condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SEMBRA LLIBRES COOOP. V i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del SEMBRA LLIBRES COOOP. V i a no emprar-los per a, entre altres:
Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, masclistes, xenòfobs, ofensius o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SEMBRA LLIBRES COOOP. V o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SEMBRA LLIBRES COOOP. V presta els seus serveis.
Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de SEMBRA LLIBRES COOOP. V o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SEMBRA LLIBRES COOOP. V o de tercers.
Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SEMBRA LLIBRES COOOP. V, sense que puguin entendre’s com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de SEMBRA LLIBRES COOOP. V, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribueixi dret algun sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SEMBRA LLIBRES COOOP. V i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de SEMBRA LLIBRES COOOP. V dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a SEMBRA LLIBRES COOOP. V. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SEMBRA LLIBRES COOOP. V, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
SEMBRA LLIBRES COOOP. V no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat 

SEMBRA LLIBRES COOOP. V exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, SEMBRA LLIBRES COOOP. V no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, SEMBRA LLIBRES COOOP. V declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SEMBRA LLIBRES COOOP. V no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SEMBRA LLIBRES COOOP. V no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb SEMBRA LLIBRES COOOP. V identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SEMBRA LLIBRES COOOP. V, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més pròxims a la seu de (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Subscriu-te al butlletí de SEMBRA per estar al corrent de les nostres novetats, propostes i activitats.