Avís Legal

Política de protecció de dades

Les dades obtingudes per mitjà d’aquesta pàgina web són absolutament confidencials i s’incorporaran a un fitxer informatitzat de dades propietat de Sembra Llibres Cooperativa Valenciana (carrer del Real de Gandia, 3, baix esq., 46020 València. CIF F98612583).

Sembra Llibres només utilitzarà les vostres dades per fer-vos arribar els nostres butlletins amb informació sobre les novetats i notícies de l’editorial, així com d’activitats organitzades per l’editorial o aquelles en què participa. Sembra Llibres no cedirà mai les dades a tercers sense el vostre consentiment ni les farà servir amb altres finalitats que les esmentades més amunt.

Podeu accedir en qualsevol moment a les vostres dades personals o sol·licitar-ne la rectificació i/o la cancel·lació o supressió quan ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits més amunt, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a sembra@sembrallibres.com.

Informació específica per a subscriptors

El tractament de les vostres dades personals com a subscriptors/es de Sembra Llibres serà el necessari per a fer efectiva la subscripció.

Les dades facilitades en el moment de donar-vos d’alta com a subscriptors/es formen part del nostre fitxer protegit i només se cediran el vostre nom i la vostra adreça postal per a l’enviament dels llibres. Les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària amb què treballem per fer el càrrec per cada llibre.

RGPD: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Més informació en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).