Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer

Eugeni Rodríguez (l’Hospitalet de Llobregat el 1965) té estudis en Dret per la UB. És autor del llibre Dels drets a les llibertats. Una història política de l’alliberament GLT a Catalunya (2008), escrit conjuntament amb Joan Pujol. Militant del FAGC des del 1985, actualment és president de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya.

Cristian Carrer (Barcelona el 1991) és psicòleg social i autor de diversos estudis sobre assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, com LGTBI-fòbia entre infants i adolescents: una problemàtica social a resoldre (2019), escrit amb Francisca Cifuentes. És coordinador tècnic de l’Observatori contra l’Homofòbia i membre del grup d’investigació Fractalitats en Investigació Crítica.

Llibres de l'autor