Tractament de dades personals

Informació específica per a subscriptors

El tractament de les vostres dades personals com a subscriptors/es de Sembra Llibres serà el necessari per a fer efectiva la subscripció.

Les dades facilitades en el moment de donar-vos d’alta com a subscriptors/es formen part del nostre fitxer protegit i només se cediran el vostre nom i la vostra adreça postal per a l’enviament dels llibres. Les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària amb què treballem per fer el càrrec per cada llibre.

RGPD: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Més informació en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).